? >>روز استکبارستیزی یا خوش رقصی برای استکبار!؟ - سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ خامنه ای حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُــمْ خامنه ای
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

 

>>روز استکبارستیزی یا خوش رقصی برای استکبار!؟

دوشنبه 13 آذر‌ماه سال 1391

کالبد شکافی ضدانقلاب در دانشگاه ها


تأکید مقام مـعظم رهبری در جهت راهاندازی و تقویت کرسیهای آزاداندیشی به منظور ایجاد فـضای تـضـاربآرا و روشنسازی کیدهای مغالطهآمیز دشمن نیز در جهت افزایش بصیرت دانشـجویان و روشنسازی فضای تاریکی است که همواره مورد سوءاستفادهی مزدوران بوده است.

صابر دین پرست: همراه شدن شور و شوق و طراوتِ جوانی با علمآموزی و آگاهی، دانشجویان را به موتور محرکهی جامعه تبدیل کرده است، و روحیـهی عدالـتخـواهی و ظلمستیزیِ دانشجویان که از فطرت پاک و بیدار جوانان دانشجو نشأت میگیرد، همواره محافل مختلف سیاسی را در بکارگیری از این نیرو در جهت مطامع مشروع یا غیرمشروع خود، به طمع انـداخــتـه است. عــدالـتخـواهی و ظلمستیزی از ویژگیهای غالب جوانان محسوب میشود که اگر آلوده به مطامع مادی نشود و با شناخت صحیح و بصیرت همراه شود، مبدل به نیروی عظیمی میشود که استکبار و استبداد را توأمان در هم میشکند؛ و در غیر اینصورت این نیرو به ضد خود تبدیل شده و در جهت پیشبرد اهداف استکبار و استبداد به کار گرفته خواهد شد. از آنجایی که مغالطه از ابزار اصلی دشمن در جهت غبارآلودسازی فضای سیاسی، فرهنگی و فکری جامعه است، نگاه سطحی به مسائل و عدم شناخت صحیح که در اکثر موارد با ضعف ایمان دینی و اعتقاد الهی همراه است، مهمترین نقطهی ضعفی است که دشمن و سیاستمداران مزدور درصدد کاشتن دانههای نفاق و برداشت فتنه از آن هستند. از این روست که توجه روز افزون به مسائل اعتقادی و افزایش عمق بینش سیاسی، مذهبی و فرهنگی از ضروریات زندگی هر دانشجوی دغدمهمندی باید باشد.


تأکید مقام مـعظم رهبری در جهت راهاندازی و تقویت کرسیهای آزاداندیشی به منظور ایجاد فـضای تـضـاربآرا و روشنسازی کیدهای مغالطهآمیز دشمن نیز در جهت افزایش بصیرت دانشـجویان و روشنسازی فضای تاریکی است که همواره مورد سوءاستفادهی مزدوران بوده است. و از آنجایی که فضای غبارآلود و مملو از شبهه مورد استقبال شیطان و اعوان و انصارش بوده و هست، برخی از مدعیان روشنفکری و منادیان ایجاد فضای باز سیاسی نهتنها از برگزاری و راهاندازی کرسیها استقبال نکردند بلکه همواره در پی ضربهزدن به روند برگزاری آن بودهاند.


فرار این مدعیان دروغین که همواره به دنبال آب گلآلود هستند از شرکت در مناظرات و بحثهای آزاد و تلاش برای برهم زدن جو کرسیهای مهم و تأثیرگذار و تبدیل جو علمی و دوستانهی آن به جوی متشنج و پرهیاهو من جمله راهکارهای این گروهها به منظور مختلسازی روند روشنسازی و تضارب آرا است که روز به روز موجب بروز ماهیت اصلی و شناخته شدن گروههای مدعی و غالبا وابسته به خارج از کشور توسط دانشجویان گشته است.


فرار مسئولین انجمنهای منــحلهی برخی از دانشگاههای کشور به خارج و پناه بردن آنها به دامن قاتلین دانشمندان هستهای کشور که همگی از اساتید و دانشجویان دانشگاههای این مرز و بوم بودهاند، خود نشان دهندهی خط و ربط برخی از تشکلهایی است که همواره دم از استقلال تشکلهایشان میزدند اما در پشت پرده به همکاری با سرویسهای جاسوسی بیگانه و فروش خاک و شرف این مملکت به بیگانگان هستند. تلاش همین تشکلها و افراد وابسته به بیگانگان به منظور تبدیل روز دانشجو که نماد اصلی استکبارستیزی و مبارزه با استبداد دانشجویان آزادهی این مرز و بوم است به روز حمایت از استکبار و اشاعهی شعارهای بیپایه و اساس و شکستخورهی غربیها در دانشگاه نیز خود مؤید دیگری بر وابستگی آنان به بیگانگانی است که کشتار دانشجویان معترض به استبداد برآمده از استکبار در سالهای دورتر را با ترور دانشمندان هستهای در سـالهای اخیر، به عنوان راهحل پیشبرد اهداف شوم خود انتخاب کردهاند و با این وجود شعار حمایت از دانشجو سر میدهند.


حمایت صریح این طیف، از تئوریهای غربی ادارهی جامعه و پایبــندی صریح آنان به جملهی معروف تقیزاده که باید از نوک انگشتان پا تا اوج سر غربی شویم علاوه بر اینکه نشاندهندهی سرســپــردگی آنان به غرب است، در عینحال نشاندهندهی تعطیلی قوهی عدالتخواهی و تـعقل در بین سرکردگان گروههای مورد اشاره است. با وجودی که غرب با وجود فراهم بودن تمام امکانات پیشرفت و حرکت به سمت جلو، دچار انواع بحرانهای فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی شده است و هر روز در نقطهای از آن شاهد تظاهرات و اعتراضات گستردهی مردم علیه سیاستها و تئوریهای انسانمحور اجرا شده در جامعهی غربی هستیم که همه و همه نشانگر شکست نظریات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی غربی است، با این وجود نه تنها حتی شاهد انتقادی کوچک به وضع کنونی غرب توسط گروههای مدعی نیستیم بلکه کماکان یوتوپیای غربی، آرمانشهر موعودی است که توسط آنها در دانشگاهها تبلیغ میشود.

دلبستگی بیحد و حصر گروههای مورد اشاره به غرب که به دلیل سرسپردگی و وابستگی مستقیم سران آن به مجموعههای ضدانقلاب و سرویسهای جاسوسی غربی است، وضعیتی را برای آنان ایجاد کرده است که به مدافـعین سرسخت دشمنان ملت ایران بدل شدهاند اما در مقابل، کوچکترین نقاط ضـعف داخلی را با بزرگترین فجایع برابر مینمایند.


سیاهنمایی و القای ناامیدی در دانشگاه و جامعه در حالی توسط این گروههای حامی غرب انجام میپذیرد که تلاش برای پنهانسازی دلایل بروز مشکلات عدیدهی جوامع غربی علیالخصوص بحران اقتصادی کنونی که در شرایط اقتصاد آزاد و عدم وجود تحریم و فشارهای اقتصادی توسـط بتهای غربیشان ایجاد شده است، دارند. البته همین غربزدگی و تقلید کورکورانه از غربیها و مزدوری آنان توسط گروههای ضدانقلاب و اتخاذ سیاست مرغ همسایه غاز است، همواره مهمترین نقطهی ضعف و عامل شکست و خزلان آنان و دوری دانشجویان و ملت ایران از آنان، بوده است و در آینده نیز خواهد بود.

مبرهن است که دانشجوی مسلمان و غیور ایرانی که همواره و در جبهههای مختلف مبارزه، حامی شریعت و مدافع ایمان، عزت و استقلال کشور بوده است، باز هم همچون گذشته با بصیرتافزایی به مقابله با حیلهها و مکرهای دشمن خواهد رفت و عزیزتر و موفقتر از گذشته مسیر الهی خود را به سمت سرمنزل مقصود طی خواهد کرد؛ که نور علم و آگاهی و ایمان همواره بزرگترین دشمن برای خفاشانی است که ظلمت شب را بهترین فرصت برای حمله و ایجاد ویرانی میدانند.

نظرات (1)
با سلام
ممنون ازایمیلهایی که سند می کنین
ما همیشه قربانی استکبار خواهیم بود اگر به لبخند آنها اهمیت دهیم
چرا که هر موقع با ما مهربانی کرده اند در پشت پرده یک برنامه ای را بر علیه ما راه انداختند
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
پست الکترونیکی :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد